Zarejestruj się!

Testy prowadzimy na pływalni, w kilkuosobowych grupach Bezpłatne wejście na pływalnię dla uczestników | Atrakcyjny rabat na zakup nowej pianki sailfish | Opłata za udział w testach wynosi 50,00 zł/godzina, opłata jest bezzwrotna, niezależnie od obecności na testach | Po testach, osobom, które wzięły w nich udział, zostanie przesłany e-voucher (o wartości 50,00 zł), do zrealizowania w sklepie tri-magic.pl | W przypadku, gdy testy nie odbędą się z przyczyn zależnych lub niezależnych od organizatora opłata zostanie zwrócona w całości | Modele pianek dostępne na testach | Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: e-mail.: info@trisolution.pl lub tel.: (+48) 722.216.657